POLISH FILM FESTIVAL

Seria reklam promująca Polski Festiwal Filmowy w Chicago.
Druk pełnostronicowy w magazynie PLUS.
/Chicago, IL/USA